Aanmelden leersteun

Om een leerling aan te melden bij Leersteuncentrum Kasterlinden moet je aan de volgende criteria voldoen:

 1. Je bent als school gewoon onderwijs aangesloten bij Leersteuncentrum Kasterlinden.
 2. Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verdere ondersteuning nodig.
 3. Je hebt als school samen met het CLB een HGD-traject (Handelingsgericht Diagnostisch traject) doorlopen waarbij ouders en leerling betrokken zijn.
 4. Het CLB, de school en ouders/leerling hebben geconcludeerd dat leersteun van Leersteuncentrum Kasterlinden op fase 2 en 3 noodzakelijk is.
 5. Het CLB heeft een GC (Gemeenschappelijk Curriculum), IAC (Individueel Aangepast Curriculum) of een OV 4 (Opleidingsvorm 4) verslag geschreven.

Aanmelden

 • Huidige Gegevens leerling
 • Gegevens aanvrager
 • Gegevens school
 • Gegevens CLB
 • Gegevens ondersteuningsaanvraag
 • Complete
Naam
Geslacht
11 cijfers - zonder punten, spaties of streepjes