Leersteunraad

Wat is een leersteunraad?

Een leersteunraad is een adviesorgaan waarin op alle scholen gewoon onderwijs vertegenwoordigd zijn.

De leersteunraad geeft advies aan het Leersteuncentrum over:

  • de procedure voor het toewijzen van leersteun aan de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs;

  • de organisatie en het bieden van leersteun in de scholen gewoon onderwijs;

  • het principe om een school te weigeren op basis van onredelijke afstand (kan pas toegepast worden vanaf schooljaar '24-'25)​;

  • een mogelijke structurele samenwerking met andere leersteuncentra voor type 4 /  type 6 / type 7​.

De leersteunraad bespreekt jaarlijks het overzicht GC-, IAC- en OV4-verslagen in de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs, in aanwezigheid van vertegenwoordiging van de betrokken CLB’s.

Het hebben van een Leersteunraad is een erkenningsvoorwaarde.

Meer info is terug te vinden in het decreet leersteun.

Info over de leersteunraad vanuit Kasterlinden vind je in onderstaande download.

Aanpak leersteunraad