Bestuur en structuur

Inrichtende macht

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is het centrumbestuur van Leersteuncentrum Kasterlinden.

De doelstelling van de VGC als inrichtende macht is om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren met oog voor innovatie. De VGC wil met haar aanbod actief inspelen op vastgestelde hiaten en zet in op gelijke kansen voor iedere leerling.

Lid van Onderwijskoepel OVSG 

Leersteuncentrum Kasterlinden behoort tot onderwijskoepel OVSG (Steden en Gemeenten).

OVSG doet mee aan belangenbehartiging en voorziet een pedagogisch begeleidingsaanbod voor de scholen gewoon onderwijs en de aangesloten Leersteuncentra.

Leersteuncentrum Kasterlinden werkt samen met de Nederlandstalige scholen van steden en gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

Samen met het GO!

Leersteuncentrum Kasterlinden maakt expliciet de keuze om hun aanbod netoverschrijdend aan te bieden.

Alle scholen van Scholengroep Uni!k en Scholengroep Brussel van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) doen beroep op de expertise van Leersteuncentrum Kasterlinden.   

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! informeert regelmatig het Leersteuncentrum Kasterlinden met nieuws uit de sector.

Aanbod voor vrije scholen

Enkele vrije scholen maken gebruik van de Leersteun van Kasterlinden.

Ook andere vrije scholen uit de regio kunnen zich aansluiten bij Leersteuncentrum Kasterlinden indien zij van de dienstverlening wensen gebruik te maken.