Als school kan je hier aanmelden voor:

Leersteun voor ondersteuningsbehoeften

vanuit een:

  • GC-verslag (verslag gemeenschappelijk curriculum),

  • IAC-verslag (verslag individueel aangepast curriculum) of

  • OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4)

GEMS Up projectwerking voor individuele of klasdynamische gedragsproblematieken

  • (nog) niet gebonden aan een GC, IAC of OV4-verslag
Meld aan voor leersteun

Meld aan voor leersteun

Meld aan voor GEMS Up

Meld aan voor GEMS Up