Project GEMS Up

Als leersteuncentrum krijgen we binnen de doelgroep GEMS (type 3) vaak dringende vragen over gedrag waarop we vanuit onze reguliere werking niet altijd op korte termijn een antwoord kunnen bieden. Wij hebben binnen de werking van het leersteuncentrum een project opgestart dat hieraan probeert tegemoet te komen: een kleinschalige projectwerking waarbij we inzetten op korte intensieve trajecten met het oog op preventie, noden van de leerling, klas én leerkracht, inclusie en ook duurzaamheid.

Graag zetten we volgende belangrijke aandachtpunten even op een rij:

 • Zowel individuele als klasdynamische problematieken kunnen aangemeld worden. Belangrijk hierbij is dat jullie specifieke vragen (nog) niet gebonden hoeven te zijn aan een Handelingsgericht Diagnostisch Traject*. 
  *Traject dat het CLB met een leerling en de betrokkenen aflegt om – al dan niet – tot een GC-verslag of IAC-verslag te komen.
   
 • Het CLB en de ouders zijn belangrijke partners in dit verhaal. Op die manier zijn we soms ook de brug naar de reguliere ondersteuning met een warme overdracht in functie van duurzaamheid. 
  We vragen dan ook om contact op te nemen met jullie CLB en de ouders/voogd bij een aanmelding. 
   
 • De aanmelding bij GEMS Up gebeurt op wens van de klasleerkracht.
   
 • Tijdens een GEMS Up traject gaan we aan de slag met een concrete situatie door middel van intervisie en/of diepgaande observatie en/of extra paar handen ondersteuning op de klasvloer en/of een coachingstraject voor de betrokken leerkrachten.
   
 • Indien de vraag breder is dan een concrete situatie, bieden wij een thematische intervisie aan in functie van de gestelde nood.
   
 • Een traject wordt opgestart met:
   
  • een verkennende observatie 
   OF
  • een focusgesprek
   Duur: 90'
   Inhoud: situatieschets, krachten in de verf zetten, versterken van wat reeds werkt op de klasvloer, onderzoeken van ondersteuningsnoden van de leerling, klas of leerkrachten en eventueel al samen nadenken over eerste suggesties.
 • Het verdere verloop wordt per traject bepaald.
  Onze trajecten zijn intensief en kortdurend en lopen maximaal 8 weken. 
   
 • Heeft u een vraag of zou u een aanmelding willen doen?
  Ga dan verder met het invullen van onderstaand formulier en wij contacteren u daarna zo snel mogelijk. Elke school kan per semester 1 aanmelding doen.
   
 • De projectwerking is er enkel voor scholen aangesloten bij Leersteuncentrum Kasterlinden.
   
 • Voor het secundair onderwijs nemen we dit schooljaar maximum 4 trajecten op.

Aanmelding GEMS Up 2023-2024