Aanbod op maat van de school

Scholen gewoon onderwijs, die aangesloten zijn bij Leersteuncentrum Kasterlinden, kunnen beroep doen op hun Leersteuncentrum om een schoolbreed, teamgericht aanbod te organiseren rond één van de doelgroepen.

Voorwaarden:

  • De vraag is gelinkt aan een traject dat lopende is in deze school gewoon onderwijs op fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm.
  • De school gewoon onderwijs stelt de vraag via de betrokken leerondersteuners en neemt hen achteraf ook mee in de verdere acties.
  • De school gewoon onderwijs stelt de vraag tijdig (bij voorkeur 2 maanden op voorhand) aan het Leersteuncentrum zodat de agenda’s en de inhoud goed kunnen worden afgestemd.
  • Engagement van de school gewoon onderwijs: Minstens alle betrokken leerkrachten zijn aanwezig.
  • Engagement van de school: Er worden concrete acties gekoppeld aan de gebrachte inhoud.

Mogelijke vormen:

  • Pedagogische studiedag
  • Infomoment 
  • Workshop 
  • Belevingscircuits (afhankelijk van de doelgroep)
  • Inhoudelijke personeelsvergadering